KOKOUSKUTSU 3.3.2013

Mikkelin Ilmailuyhdistys r.y:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Suur-Savon Autokoulu Oy:n tiloissa (Savilahdenkatu 18) tiistaina 26.3.2013 klo 18.30. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa
Johtokunta

VUOSIKOKOUKSEN 2013 ESITYSLISTA

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan vaali

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§ Johtokunnan kertomus vuoden 2012 toiminnasta

5§ Yhdistyksen vuoden 2012 tilinpäätös

6§ Tilintarkastajien kertomus yhdistyksen hallinnosta ja taloudenhoidosta vuodelta 2012

7§ Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnan jäsenille

8§ Edustajan valitseminen Suomen Ilmailuliiton kokouksiin

9§ Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2013

10§ Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2013

11§ Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2013

12§ Johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

13§ Kahden tilintarkastajan sekä heidän varajäsentensä vaali

14§ Muut mahdolliset asiat

15§ Kokouksen päättäminen